برچسب ها : کریدور شمال جنوب

کاهش هزینه ساخت باند دوم محور شهربابک – هرات با

شهربابک در استان کرمان، یک شهر کویری با تاریخی کهن است. این شهر به دلیل دارا بودن معادن مس و فیروزه و همچنین مجاورت با معادن مهم استان کرمان از جمله مس سرچشمه و مس میدوک و قرار گرفتن در کریدور ترانزیتی شمال به جنوب، از اهمیت خاصی برخوردار است. راه مواصلاتی شهربابک – هرات، […]ادامه مطلب