برچسب ها : دنا

ویژگیهای برتر موتور EF7

زمانی که سمند به عنوان خودروی ملی معرفی شد، یک ایراد اصلی در ذهن هر شخص نکته‌بین تداعی گردید و آن وجود قلب تپنده فرانسوی پژو در دل خودروی ملی بود. از این رو مدیران ایران‌خودرو بر آن شدند تا موتور تمام ایرانی برای خودروی ملی طراحی کنند. موتور EF7 را می‌توان اولین پیشرانی دانست […]ادامه مطلب