برچسب ها : ترابری

آشنایی با حمل‌ونقل

همه ما با واژه حمل‌ونقل آشنا هستیم. به جابه‌جایی انسان، حیوان و یا کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل‌ونقل می‌گویند. ترابری مترادف فارسی این واژه نیز در بین ما مصطلح است. اما حمل‌ونقل به همینجا ختم نمی‌شود وقتی که بدانیم برای این کلمه علمی وجود دارد. ترابری علمی ست به بزرگی جوامع امروز بشری […]ادامه مطلب